Maaş Mutemetliği Birimi
20 Nisan 2022

         Kurumda görevli 657 sayılı kadrolu, 4-B sözleşmeli, toplu iş sözleşmeli, sürekli işçi, 4-C geçici işçi, döner sermaye personeli, döner sermaye ek ödeme, nöbet ücret bordrosu ve stajyer maaşları, sigortalı olarak görev yapan personelin sigorta primleri, yeni göreve başlayan ve ayrılan personellerin, çalışmakta olan kadrolu ve sözleşmeli personellerimize ait özlük işlemleri ile ilgili saymanlıkta yapılan işlemlerinde aracılık ederek ödeme işlemleri tahakkuka bağlanarak ilgili saymanlıklara ödemek üzere teslim edilir.