Kalite Yönetim Birimi
20 Nisan 2022

kalite yönetim

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ: Yalova Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Kalite yönetim Sisteminin SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu, uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve kalite yönetim sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumlu kişidir.

KOMİTE:Yalova Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi SKS kapsamında komite en az yılda 4 defa ve gerektiğinde toplanır. Görev alanına ilişkin gerekli iyileştirme çalışmaları yapmak, alınan kararlarla ilgili çalışmaların yürütülmesini takip etmek,  görev alanı ile ilgili gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemekten sorumludur.

EKİP: SKS Kapsamında ilgili çalışmaları yürütmek üzere Yönetim tarafından görevlendirilir.

SKS SORUMLULARI Bölümlerin SKS uygulamalarını yürütür,Kalite Yönetim Direktörü ile Koordineli Çalışır, bölümlerde yürütülen düzeltici- önleyici faaliyetleri takip eder.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ: Sağlık tesisisimizdeki bütün SKS çalışmalarını koordine eden ve yürütülmesini sağlayan birimdir.,