Sivil Savunma Birimi
20 Nisan 2022

      Kurumun sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamaktır. Sağlık hizmetlerindeki ilgili mevzuatlar ile hizmet kalite standartlarının, Bakanlığımız adına Kurumumuzdaki sivil savunma çalışmalarının uygunluğu, sürekliliği, yeterliliği ve etkinliğini sağlamaktır.