Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
20 Nisan 2022

 • Merkezimize gelen kırtasiye, teknik servis malzemesi, demirbaş vb. taşınır malzemelerini sayarak teslim almak, giriş işlemlerini yapmak,
 • Kırtasiye, teknik servis malzemesi, demirbaş vb. taşınır malzemelerinin muayene tutanağını hazırlayarak muayene komisyonuna hazır hale getirmek,
 • Yapılan hizmet işleri için hizmet ifa tutanağı düzenleyerek komisyona hazır hale getirmek,
 • Muayenesi yapılmış işlemleri gider tahakkuk birimine intikalini sağlamak ve birer nüshalarını saklamak üzere dosyalamak,
 • Birimlerden istenen malzemelerin birimlere çıkış işlemlerini yaparak düzenlenen TİF leri imzalatmak
 • Ay içinde yapılmış olan işlemleri saymanlığa bildirerek hesapları tutturmak
 • Periyodik depo ve kurum genelindeki demirbaş sayımını yapmak, yıpranmadan dolayı çalışmayan malzemelerin hurda (hek) işlemlerini yapmak
 • Kurumumuza giren ve birimlere depodan çıkışı yapılan malzemeleri metasoft yazılım programından ve MKYS den takibini yapmak,
 • Depoyu SKS nin belirttiği şekilde düzenlemesini yapmak, ısı nem takibini yapmak
 • Yılsonunda yapılmış olan işlemleri saymanlığa bildirerek hesaplarda mutabakat sağlamak,  gelecek yıl için depoda azalan ve biten malzemelerin ihtiyaç listesini çıkarmak
 • Taşınırlarla ilgili genelge, yönetmelik ve ilgili yazıları takip ederek gerekli yazışmaları yapmak