T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Yalova Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Arşiv Birimi

Güncelleme Tarihi: 22/06/2021

       Kurumumuzda muayene, teşhis ve tedaviamacıyla gelen hastalara, acil ve adlîvakalaraait kayıtların, düzenlenen vekullanılan dokümanların toplanmasına ve bu dokümanların hastaların daha sonraki başvurularındaveya araştırmacılar veya adlî makamlarca her istenildiğinde hazır bulundurulmasıiçin tasnif ve muhafaza edilmesini sağlamaktır.