T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Yalova Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi

YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

Güncelleme Tarihi: 22/06/2021

 • Merkezimize gelen kırtasiye, teknik servis malzemesi, demirbaş vb. taşınır malzemelerini sayarak teslim almak, giriş işlemlerini yapmak,
 • Kırtasiye, teknik servis malzemesi, demirbaş vb. taşınır malzemelerinin muayene tutanağını hazırlayarak muayene komisyonuna hazır hale getirmek,
 • Yapılan hizmet işleri için hizmet ifa tutanağı düzenleyerek komisyona hazır hale getirmek,
 • Muayenesi yapılmış işlemleri gider tahakkuk birimine intikalini sağlamak ve birer nüshalarını saklamak üzere dosyalamak,
 • Birimlerden istenen malzemelerin birimlere çıkış işlemlerini yaparak düzenlenen TİF leri imzalatmak
 • Ay içinde yapılmış olan işlemleri saymanlığa bildirerek hesapları tutturmak
 • Periyodik depo ve kurum genelindeki demirbaş sayımını yapmak, yıpranmadan dolayı çalışmayan malzemelerin hurda (hek) işlemlerini yapmak
 • Kurumumuza giren ve birimlere depodan çıkışı yapılan malzemeleri metasoft yazılım programından ve MKYS den takibini yapmak,
 • Depoyu SKS nin belirttiği şekilde düzenlemesini yapmak, ısı nem takibini yapmak
 • Yılsonunda yapılmış olan işlemleri saymanlığa bildirerek hesaplarda mutabakat sağlamak,  gelecek yıl için depoda azalan ve biten malzemelerin ihtiyaç listesini çıkarmak
 • Taşınırlarla ilgili genelge, yönetmelik ve ilgili yazıları takip ederek gerekli yazışmaları yapmak